План провокаторiв з учинення кровопролиття у центрi Києва було зiрвано!

Те, що зараз коїлось бiля Офiсу Президента - це був не мирний мiтинг, а вакханалiя брутального, замовного насильства.

Замовникi сьогоднiшньої провокацiї на вулицi Банковiй мрiяли про те, щоб у вiдповiдь на побиття скла, на розмальовування стiн образливими написами, вийдуть сотнi полiцiейских i почнуть iз застосуванням сили затримувати провокаторiв, а тi, у вiдповiдь, розпочнуть ще бiльше кровопролиття.

Але розумнi дiї керiвництва полiцiї стали на завадi планам провокаторiв.

Розбите скло, таблички на будiвлi Офiсу Президента будуть замiненi на новi. Образливi, матюкливi написи будуть змитi.

А осiб, якi порушили закон, трощили державне майно, за яке, до речi, були сплаченi кошти платникiв податкiв, буде притягнуто до вiдповiдальностi, i вони вiдшкодують нанесену шкоду через суд.

Всi вони зафiксованi як полiцейськими камерами, так i камерами ЗМІ.

Тому нiхто не уникне вiдповiдальностi!

Головне, що сьогоднi не пролилася кров, i залишились цiлими кiстки, голови та суглоби як провокаторiв, та правоохоронцiв.

Повiрте, не було жодних проблем оцiпити будiвлю ОПУ сотням правоохорнiцiв, якi чекали поруч, та не дозволити пошкодити стiни, вiкна та таблички.

Але тодi б замовники провокацiї досягли своєї мети - кровопролиття пiд об’єктиви вiдеокамер з подальшими закликами до повалення законно обраної влади.

Все буде добре !

Шкода лише, що сьогоднi буде радiти та потiшатись з наших «горе патрiотiв» росiйська пропаганда - Кисельов, Соловьов та iншi покидьки.

Але це вже iнша iсторiя.

Антон Геращенко